ALDIRES bv

Oplossen baart kunst

Over ons
ALDIRES bv is een dynamisch bedrijf dat vooral actief is in het domein van bemiddelen en onderhandelen. We zetten hierbij in om bedrijven te ondersteunen, met interventie als het moet maar nog liever op alle vlakken van conflictpreventie.


Als Lecioni coach (level II) gaan we werken rond vertrouwen, omgaan met conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en teamresultaat om de individuele leidingevende alsook teams (op alle niveaus) in de groei van samen werken naar samenwerken.


We bieden hier smaakmakers (3 uren), dagopleidingen en langere trajecten aan, steeds afgestemd op uw specifieke behoeftes. Erkend Bemiddelaar FBC

Bemiddeling Sociale en Arbeidszaken

Burgerlijkere en commerciële bemiddeling


Lencioni Certified coach (level II)


New Deal Academy Director en docent


T³Academy Trainer en coach

ALDIRES bv werd opgericht en wordt bestuurd

door Luc Staudt, PhD“Na een professionele carrière van 35 jaar

waarin vooral  het  leiden van mensen 

centraal stond, heb ik de stap gezet naar

een eigen bedrijf waarin deze ervaring

bijzonder nuttig is.


Inderdaad, het leiden van mensen, daar hoort

ook het bemiddelend handelen bij. En dat wil ik graag delen met U.”  


Aldires is uw partner in het streven naar een harmonieuze werkomgeving waar conflicten niet vermeden worden maar deskundig behandeld om van een impasse naar een constructieve oplossing te evolueren. Wij staan u graag bij in het ontwikkelen van de nodige kennis en vaardigheden om volop in te zetten op conflictpreventie.


“We zijn vaak te bang om een conflict aan te pakken. Het schrikt af. In mijn ervaring resulteert het deskundig en constructief aanpakken van een geschil altijd in een betere oplossing, beter dan het meningsverschil te negeren. Het onderhandelen van de inhoud en het behandelen van de emotie die erbij hoort biedt de kans om van een impasse naar een oplossing te evolueren, waarbij de relatie tussen de betrokken partijen kan hersteld worden en de focus terug op de toekomst kan gezet worden.”

Luc Staudt

Bemiddelen


‘Conflicten zijn deel van ‘t leven’  hoor je wel eens zeggen. Dat is inderdaad ook zo en op voorwaarde dat we het conflict oplossen  (inhoud onderhandelen en emotie behandelen) kan een opgelost conflict ook bijdragen tot een noodzakelijke verandering. Zoniet wordt een conflict al gauw een bron van verzuring en productieverlies.


Een conflict bestaat meestal uit een inhoudelijke en een relationele component, waarbij beiden de nodige aandacht verdienen.


Conflicten in organisaties kosten het bedrijf handenvol geld door afwezigheden, door verminderde prestaties, door ontslagen, door het verlies van betrokkenheid en motivatie. Heel vaak heerst er een conflict-aversie en wordt er gewacht tot de gevolgen onherstelbaar zijn.


Aldires wil hierbij de oplossing zijn en beginnende, groeiende en escalerende conflicten tussen mensen, tussen teams helpen op te lossen en trachten een meerwaarde te creeëren vanuit deze impasse. 


Onze multinationale en multiculturele ervaring kan u helpen een dreigend conflict om te buigen tot een opportuniteit.


Oplossen baart kunst!

Opleiden


Aldires specialiseert zich in het opleiden en begeleiden van leidinggevenden en hun organisatie in de kunst van het bemiddelend leidinggeven. Wij bieden u zowel korte maar krachtige opleidingsmodules evenals een langdurig begeleidingstraject. 


Aldires werkt in partnerschap met New Deal Academy (www.newdeal.academy) in een ruime portfolio aan opleidingen in bemiddelen en onderhandelen. New Deal Academy is een erkend opleidingsinstituut en kan u opleidingen aanbieden die leiden tot de erkenning als bemiddelaar alsook kortere topopleidingen in het onderhandelen.


Aldires werkt eveneens in partnerschap met Beunnens Bemiddeling (T³Academy) om leidinggevenden en teams te versterken in hun opdracht om samenwerkend tot goede teamresultaten te komen.


Contacteer ons vrijblijvend en we overtuigen u graag met een opleidingsaanbod dat kan voldoen aan uw specifieke behoeftes. We hebben de capaciteit en de deskundigheid om de training helemaal af te stemmen op de specifieke nood die u ons verduidelijkt.


Oplossen baart kunst!    

Conflict op de werkvloer?

Aldires is uw partner in het bemiddelen bij conflicten op de werkvloer. Conflicten tussen medewerkers, evenals conflicten tussen medewerker en leidinggevende of conflicten ontstaan tussen management en vakbonden ontaarden vaak in een bron van frustratie en riskeren naar een lose-lose resultaat te leiden/lijden.Aldires wil u deskundig begeleiden naar een win-win oplossing!

Handelsgeschil

Het kan gebeuren .. ongeacht de goede bedoelingen van alle betrokkenen dat u toch in een conflict terecht komt met een klant of een leverancier. Het is dan vooral belangrijk dat dit conflict een oplossing kan vinden zonder schade te berokkenen aan een relatie die voor beide partijen voordelig is en blijft. Het vraagt dan heel vaak de interventie van een neutrale bemiddelaar om alle partijen naar een duurzame oplossing te begeleiden.

Bemiddelend Leidinggeven

Bemiddelen is een kunst! Of minstens een vaardigheid die te leren is. Aldires wil u graag ondersteunen in het opleiden en coachen van uw leidinggevenden in deze kunst, in het bemiddelend leidinggeven teneinde de onvermijdelijke, zelfs nuttige conflicten die inherent zijn aan de dynamiek van een gezond bedrijf als een kans op meerwaarde te beschouwen. Een compromis is heel vaak onvoldoende.


Wij ondersteunen u in het vormen van uw leidinggevenden in de zoektocht naar de meerwaarde!

Familiaal Conflict

We gaan allemaal wel een relatie aan met de beste bedoelingen. Helaas lukt niet altijd om die relatie leefbaar te houden. Op dat moment is het belangrijk om een kader te creeëren dat de toekomst op een constructieve manier vorm kan geven. Een deskundige bemiddelaar kan u helpen om de inhoud goed te onderhandelen en de emoties zorgvuldig te behandelen. 


Aldires werkt samen met het kantoor Schrevens-Michiels. Mr. Michiels is een ervaren en deskundige familiale bemiddelaar die u in dit moeilijk moment de nodige richting en steun kan bieden.

T³Academy Academy

www.aldires.be

Opleidingen SamenwerkenT³Academy is uw partner voor deskundige ondersteuning binnen uw bedrijf.


We zijn gespecialiseerd in opleidingen en coaching in conflictpreventie. 


Op basis van het model Lencioni versterken we uw leidinggevende en/of team om op basis van vetrouwen conflicten efficiënt aan te pakken waarbij de betrokkenheid van de medewerkers mogelijk wordt en ze elkaar durven aanspreken op hun verantwoordelijkheden met een beter teamresultaat als gevolg.


We stemmen deze opleiding volledig af op uw specifieke noden! Deze kunnen variëren van een korte lunchseminar, een dagopleiding tot een langdurig begeleidingstraject.

Opleidingen Bemiddelen


Misschien wil u zelf graag bemiddelaar worden of misschien wil u vooral de kunde van het bemiddelen en het bemiddelend leiden onder de knie krijgen. We helpen u graag op weg!

Wat is bemiddelen?


Bemiddelen is bovenal het beste alternatief voor een langdurige, kostelijke en confronterende gerechtsprocedure!


Bemiddelen biedt u, biedt alle partijen voorbij de verharde standpunten te groeien en oog te hebben voor de belangen die aan beider zijde bestaan. Het laat toe, na het exploreren van opties, samen te groeien naar een oplossing die alle betrokken partijen een voldoening kan bieden en die het beschadigen van de relatie kan vermijden.


Bemiddelen biedt de kans naar een meerwaarde op zoek te gaan en van een impasse naar een oplossing te evolueren.


En ... ja, oplossen baart kunst!

Contact